top of page

PROJEKTY OPPIK

Firma MSR engines s.r.o. i jednatel společnosti Ing. Martin Šula jsou příjemci podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o projekty:

2021-2023

2021-2023

2020-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024911 Nový typ motorového surfu s elektrickou pohonnou jednotkou

V rámci realizace předloženého projektu bude vyvinut nový typ motorového surfu (tzv. JetSurf) s čistě elektrickým motorem. Dle vývojového plánu bude osazen novou třífázovou asynchronní pohonnou jednotku o minimálním výkonu 14 kW a zároveň napětím do 60 V. 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024159 Vývoj dvoutaktního čtyřválcového motoru typu Boxer

Projekt bude zaměřen na výzkum a vývoj spalovacího motoru typu Boxer, který bude využitelný v UAV zařízeních (primárně ve třídě MTOW 25 - 150 kg). Výstupem projektu je prototyp tohoto motoru a ověřená technologie jeho výroby.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023597 Technologie měření jízdních parametrů jednostopého vozidla pro účely vývoje elektrického motocyklu

V rámci společného projektu s VUT je cílem tvorba a testování metodiky měření parametrů jednostopého elektrického motocyklu

2020-2022

2020-2022

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024787 Návrh a testování prototypů nových produktů MSR

Inovační voucher ve spolupráci s odborem průmyslového designu VUT v oblasti vývoje designu nové generace výrobků MSR Engines.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023596 Návrh a pevnostní analýza karbonového rámu elektromotocyklu

V rámci společného projektu s VUT je cílem vývoj karbonových dílů pro elektromotocykl.

bottom of page